Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Aktie- og anpartsselskabsret
Printed book
117,27 USD
Pdf (e-book)
143,56 USD
Siden 13. udgave af denne bog er der vedtaget en række markante lovændringersåvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. De mest omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der ligeledes sketen udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Nærværende 14. udgaver er ændret under hensyn til de ovennævnte lovændringer og ajourfører ligeledes litteratur og praksis.
Edition14
Printed Pages680
Publish date2019-09-02
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757443882
Isbn pdf9788771983449
;