Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Read

Evigt ejes kun det tabte - Barndoms- og ungdomserindringer i krigens skygge 1949 – 1970

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
35,36 USD
På baggrund af sin opvækst i 50’ernes bondesamfund tager forfatteren sine læsere med på en veloplagt og sarkastisk rundtur igennem fortid og nutid og fremviser en efter en ruinerne af den europæiske kultur med særlig vægt på kirken, børneopdragelsen, uddannelsessystemet, journalistikken og det politiske liv. Han behandler krigen, besættelsestiden, retsopgøret og studenteroprøret og skriver om Adolf Hitler, Søren Kam, Paul Hennig, Aage H. Andersen, Sven Salicath, George Lincoln Rockwell, Matt Koehl og andre personligheder på den såkaldte højrefløj og om sin egen politiske vækkelse. Bogen er et barsk opgør med vor tids hellige køer og en kritisk analyse af forfatterens eget politiske virke. Samtidig skildrer den indgående livet i en østhimmerlandsk landsby, dengang verden endnu ikke var gået af lave, og understreger nødvendigheden af at bevare eller genfinde de værdier, der var grundlaget for datidens samfund, som nok var økonomisk fattigere, men hvor identitet og samhørighed gjorde livet rigere. Uddrag af bogen Studenteroprørerne var besjælede af en religionslignende stalinistisk ideologi … men institutionen – de gamle professorer – forsvarede et mere diffust og realistisk verdensbillede, hvor der ikke fandtes letkøbte og forsimplede ”sandheder”, og hvor der skulle være en sideordnet plads til alle … Denne holdning var dømt til undergang. Dertil kom imidlertid også, at professorerne ønskede fred til at forske. De havde intet ønske om at bruge deres kostbare tid på at diskutere marxistisk idioti med en flok underbegavede og uvidende tåber. De undervurderede situationen. Disse halvhjerner havde heller intet egentligt ønske om at diskutere, deres mål var at skære professorernes hoved af med seglen og knuse det med hammeren – i det mindste i overført betydning, når det nu desværre ikke kunne være andet, og det lykkedes stort set. Om forfatteren Povl H. Riis-Knudsen født 1949 som søn af dansk SS-frivillig. Cand.mag., fhv. lektor og oversætter. Medstifter og leder af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse indtil 1991. Generalsekretær i World Union of National Socialists indtil 1987. Har udgivet Nationalsocialismen – den biologiske verdensanskuelse, Nationalsocialismen – en venstreorienteret bevægelse og essaysamlingen Utidssvarende betragtninger 2017.
Read
Edition1. lydbogsudgave
Printed pages501 Sider
Publish date2020-Jun-15
Languagedan
Isbn epub9788772370972
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now