Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Gyldendals Gymnasiematematik B til A - Grundbog
Printed book
35,36 USD
Gyldendals Gymnasiematematik B til A  dækker sammen med Grundforløbsbogen, Grundbog B1 og Grundbog B2 samt de tilhørende arbejdsbøger de krav til kernestof og supplerende stof, som 2017- læreplanerne stiller til gymnasiets A-niveau i matematik (stx). Bogen er en opgraderingsbog for dem der hæver B-niveau til A-niveau. Bogen indeholder afsnit, der lægger op til, at eleverne arbejder induktivt og eksperimenterende med udvalgte matematiske emner. Grundbog B til A indeholder: Funktioner Integralregning Differentialligninger Vektorfunktioner og parameterkurver Funktioner af to variable Sandsynlighedsregning og statistik 2 Tal Deduktiv matematik Eksperimentel matematik Diskret matematik Historisk matematik: Den matematiske begejstring
Edition1
Printed Pages224
Publish date2019-08-08
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788702272765
;