Ledelseshåndbogen – En håndbog i praktisk ledelse

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
14,90 USD
Ledelseshåndbogen er en anderledes type ledelsesbog, der tager udgangspunkt i dig som læser med tanke på, at du skal se på dig selv udefra og arbejde med dit eget lederskab igennem refleksion over konkrete situationer fra din hverdag med interaktioner med medarbejdere, lederkollegaer og din egne leder. Bogen er en håndbog i praktisk ledelse, som giver læseren en række redskaber til arbejdet med ledelse. Bogen kræver ingen forudsætninger, men du skal havde lyst og mod til at se på dig selv udefra og til at arbejde med dig selv. Bogen gennemgår alle de emner, som du som leder kommer i berøring med. Bogen starter med en indføring i de fire lederroller, at lede indad, her bliver læseren bedt om at reflektere over egne værdier, prikker med mere. Lede nedad, her tager forfatteren os med ind i universet, at arbejdet med lederskabet over et team af individuelle medarbejdere. Lede horisontalt, vigtigheden af de gode relationer til resten af organisation samt de eksterne samarbejdspartnere. Lede opad, en indføring i hvordan man kan lede sin egen leder. Ledelseshåndbogen er i bogstaveligste forstand en værktøjskasse, den er til for at gøre det let for læseren at bruge læringen fra bogen direkte i dennes hverdag, og den er spækket med skemaer, som kan kopieres direkte til eget brug. Skemaerne kan downloades fra hjemmesiden www.reframingleader.dk. Forfatteren har krydret Ledelseshåndbogen med en masse anekdoter fra den virkelige verden, som i høj grad underbygger hendes pointer. Hun deler hendes tanker og erfaringer med læseren på et meget personligt plan og giver læseren et indblik i hende som leder og person.
Edition
Printed pages262 Sider
Publish date2021-Mar-03
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743083504
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook