Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Matema10k – matematik for hhx C- + B-niveau
Printed book
51,03 USD
Dette bind i det populære matema10k-system er tilrettelagt til undervisningen på C-niveau og B-niveau på landets handelsskoler og handelsgymnasier. En del af bogens afsnit peger frem mod A-niveau. Bogen er opdateret til 2017-læreplanerne.

Bogen giver eleverne et grundigt teoretisk grundlag, samtidig med at de bliver gode til at lave matematisk modellering – især med henblik på økonomiske sammenhænge.

Forfatterne gennemgår fagets kernestof med udgangspunkt i konkrete eksempler og opgaver samt perspektiveringer. Opgavedelen består af både træningsopgaver, modelleringsopgaver, teoretiske opgaver og udfordrende opgaver.

Teori, som ikke i sig selv er kernestof, men som er nødvendig for at få en ordentlig forståelse af kernestoffet, er samlet i et selvstændigt kapitel bagest i bogen. Dette sidste kapitel indeholder teori om algebra, ligninger, grænseværdier og kontinuitet og kan inddrages løbende, når behovet opstår.

Rasmus Axelsen er lektor på ZBC Vordingborg. Ole Dalsgaard er uddannelseschef på  Tønder Handelsskole.
Edition1
Printed Pages332
Publish date2019-08-12
Published byFrydenlund
Languagedan
Isbn print9788772160955
;