Moderne idéer: Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?

Audiobook
 
14,94 USD
Hvorfor betaler vi globalt i omegnen af 5 billioner amerikanske dollars i direkte og indirekte subsidier til fossile brændsler, alt imens målsætningen fra Parisaftalen er at stoppe forbruget af netop fossile brændsler? Og hvorfor betaler vi støtte til landmanden for at dyrke sukkerroer for derefter i nogle lande at beskatte forbrugerens sukkerforbrug i et forsøg på at forbedre borgernes sundhed? Det er af indlysende årsager ikke den mest effektive måde at indrette samfundet på, og det er slet ikke vejen frem, hvis vi vil løse klimakrisen og sikre udviklingsmuligheder for verdens befolkning, som ventes at vokse til 9-10 milliarder i 2050. Vil vi det, kræver det en radikal anden tilgang til, hvordan vi tænker og indretter fremtidens samfund.
Professor Katherine Richardson giver i denne bog et bud på, hvordan vi skaber bæredygtig udvikling for alle. Moderne Idéer handler om vor tids udfordringer: Flygtningekrise, klima, krig, ulighed, terrorisme, overvågning, uddannelse, m.m. Hvordan forholder vi os til udfordringerne, hvis overhovedet? Og kan vi tænke, diskutere og handle helt anderledes? Katherine Richardson (f. 1954). Dansk-amerikansk professor på GLOBE Institute og leder af Sustainability Science Centre på Københavns Universitet. Er en af pionerforskerne i udvikling af Earth System Science – en disciplin, der fokuserer på interaktioner mellem fysik, kemi, biologi og mennesker i etableringen af de miljømæssige forhold på jorden. Richardson var formand for Klimakommissionen og er medlem af Klimarådet. Hun var medlem af ekspertgruppen, som FN’s generalsekretær i 2016 udpegede til at udarbejde FN’s 2019 Global Sustainability Development Report.
Edition
Printed pages
Publish date23 Apr 2021
Languagedan
Isbn audio9788726134933
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook