Read sample
Read

Professionel kapital i folkeskolen

faglighed og samarbejde i fokus

At være lærer i dag handler om relationer – med kollegaer, ledelse, pædagoger, forældre og elever. Der er mange niveauer, og relationerne har i dag meget stor betydning for den enkelte lærers oplevelse af at være rustet til at møde udfordringerne i undervisningsopgaven.

For at disse relationer kan udfoldes og udvikles, kræver det, at alle lærere og ledere på skolen er bevidste om og arbejder med de rammer, det kan ske indenfor. Professionel kapital i folkeskolen sætter krop og sjæl på begrebet professionel kapital og beskriver, hvordan skolen kan:
  • styrke beslutningstageres evne til at skabe sammenhæng mellem formelle beslutninger og daglig praksis
  • sikre, at fag- og opgavefordelingen understøtter skolens værdier og principper
  • bestræbe sig på en åben og retfærdig proces, som den enkelte lærer kan se sig selv i
  • få et større fagligt udbytte af teammøder
  • understøtte, at beslutninger bliver truffet og omsat til handlinger. Det handler om teamarbejdet og om, hvordan man hvert år kan få fordelt undervisningen, planlagt det pædagogiske arbejde og alle de andre arbejdsopgaver på en måde, der både fungerer og opleves rimelig af alle.
Professionel kapital i folkeskolen henvender sig til skoleledere, lærere og pædagoger på efteruddannelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre aktører i den for området.

Karen Albertsen, Eva Thoft og Hans Jørgen Limborg er ansat ved forskningsinstitutionen TeamArbejdsliv. Anita Mac og Agnete Meldgaard Hansen er forskere ved Roskilde Universitet.
37,77  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages179
Publish date31 Jan 2022
Languagedan
ISBN print9788772163963
ISBN epub9788772163970