Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Økologi og biodiversitet
Printed book
50,68 USD
Bogen handler om de store mønstre i den levende natur og beskriver bl.a.: Hvordan planters og dyrs livsprocesser er afstemt efter miljøet Hvordan næringsstofferne og fødekædeomsætningen påvirker individernes udbredelse og økosystemernes opbygning Hvordan evolutionen, miljøet og arternes biologi bestemmer den biologiske diversitet Fungerer primært som lærebog i økologi og økofysiologi på universiteter og højere uddannelser, men kan også bruges af praktiserende biologer.
Edition2
Printed Pages509
Publish date2019-09-13
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788762819948