Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Read

Poet og junker

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
10,41 USD
Grev Vittorio sidder og sukker i Bobolihaven ved Firenze. Han sukker over Italiens skæbne, og over at han selv må tilbringe sin tid der. Han begræder, at landet i dag er delt op i små ligegyldige fyrstendømmer, og at det har ladet sig påvirke af den franske og engelske kultur i stedet for som i Renæssancen at male og tænke hele Europa ud af Middelalderens mørke. Den unge mand er ikke bare greve, han er også digter, og hans digteriske talent kan enten blive hans redning eller hans undergang i barokkens Italien. Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.
Read
Edition
Printed pages400 Sider
Publish date2020-Feb-21
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788726060058
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now