Read sample
Read

12 snørklede stier

- om unges veje mod arbejdslivet

Denne bog handler om 12 unges veje mod arbejdslivet. Vi har ind- samlet fortællinger fra 12 unge, som bor forskellige steder i Danmark. Nogen har rødder i storbyen, andre i provinsen og andre igen er vokset op på landet. De unges sociale baggrunde er ligeledes forskellige. Fæl- les for de 12 er, at de ikke er gået den lige vej fra skolen til en uddan- nelse og videre til et job. De er alle gået ad mere snørklede stier til, hvor de befinder sig nu. Der har som udgangspunkt ikke altid været noget klart mål for rejsen, og rejsen førte heller ikke derhen, hvor det oprindeligt var ideen. Undervejs er ting blevet afprøvet, der har været fejltagelser og successer, og nye indsigter har indfundet sig. De unge har alle job i dag og er godt etablerede på arbejdsmarkedet. Bogen har tre formål. For det første vil vi vise, at vejen til et godt ar- bejdsliv langt fra er entydig. Mediernes skriverier om ’drømmeuddan- nelsen’ passer kun på meget få unge menneskers oplevelser, og derfor er det at stikke blår i øjnene på de unge at få dem til at tro, at en sådan uddannelse findes. Der sker så meget i livet, især gennem de unge år, og der er et væld af muligheder. Så både til jer unge og ikke mindst de voksne omkring de unge, det være sig forældre, familie og til de professionelle omkring unge og uddannelsesvalg: tag det roligt, hvis den unge måske ikke er så målrettet, selv om både medier og politikere giver udtryk for, at det vil være det eneste rigtige. For det andet vil vi vise, at der findes mange andre muligheder for at finde et arbejds- område end de gængse. Det vil sige andet end hvad ens egen familie laver, og hvad skolernes uddannelsesvejledning peger på. Begge kan have tendens til at prioritere visse uddannelsesområder og nedpriori- tere andre, og det er også tilfældet med de mange andre vejlednings- tilbud, der eksisterer. Med 12 portrætter er udvalget af muligheder, vi kan vise i bogen, selvfølgelig begrænset, men de overvejelser, de 12 unge har gjort sig, rækker ud over den enkeltes specifikke situation. For det tredje tager vi undervejs generelle spørgsmål op, der belyser et særligt aspekt af den enkelte unges rejse ud fra et mere sociologisk perspektiv. Vi ønsker med dette at gøre opmærksom på, at der er forhold, som går på tværs af flere unges situation, lige som der er forhold, man måske ikke lige er bevidst om, men som også påvirker rejsen igennem de unge år og dermed også uddannelsesvalgene. Disse perspektiver er valgt, så de er aktuelle for såvel den konkrete unge i bogen som for læseren af bogen. Mange unge og voksne omkring de unge gør sig bekymringer om valg af uddannelse og om, hvorvidt det eventuelle valg nu også er det optimale? Det kan vi selvfølgelig dårligt svare på, men prøv at læse om vores 12 unge, og hvordan de har tacklet udfordringerne, som de har stået overfor. Især er det vigtigt at sige, at uddannelsesvalg faktisk er en rejse, der tager tid! Hvad man måske tror, er det rigtige i dag, kan vise sig at være mindre oplagt i morgen. Om det vil vise sig at være sådan, ja, det kan kun morgendagen vise, men hvad man gør i dag indvirker på, hvordan man forstår i morgen. Her passer et angiveligt kinesisk ordsprog godt: “Man kan ikke vide, hvilken vej man skal gå, hvis man ikke ved hvilken vej man vender”. Bogen er delt op således: Først et indledende kapitel om at vælge uddannelse og fremtid, dernæst 12 portrætter, hvert efterfulgt af et sociologisk spørgsmål og perspektiv. Som afslutning beskriver vi, hvor- dan vi har arbejdet, og endelig er der forslag til, hvor man kan læse yderligere om de emner, vi tager op. Bogen er desuden forsynet med litteratur og et register.
26,24  USD
Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
Edition1. e-bogsudgave
Printed pages186 Sider
Publish date17 Apr 2022
Published byBogskabet
Languagedan
ISBN epub9788797183922