Afskrivningsloven – Med kommentarer

Buy printed book
 
138,29 USD
Buy Pdf (e-book)
 
158,64 USD
Afskrivningsloven i sin nuværende form blev vedtaget med lov nr. 433 af 26. juni 1998. Siden da er afskrivningsloven ændret adskillige gange, ligesom der har været en righoldig praksis. Formålet med denne lovkommentar er derfor at lave en nutidig kommentar til afskrivningsloven.    

Afskrivningsloven er en skønsom blanding af jura og teknik. Hensigten er derfor at skabe en lovkommentar, der dels beskriver og analyserer bestemmelserne, og dels indeholder eksempler til illustration af teknikaliteterne i afskrivningsloven.

Bogen kan tjenes som opslagsværk både for de, der søger svar på et juridisk spørgsmål, og for de, der skal foretage en beregning efter en af afskrivningslovens bestemmelser 
Edition1
Printed pages621
Publish date2021-Feb-04
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757435450
Isbn pdf9788771984514
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook