AB 18 – lovkommentar

Buy printed book
264,48 USD
Bygger bro mellem jura og praksis

Kommentarerne til AB 18 har det klare formål at lukke hullet mellem juraen og den praktiske hverdag i byggeriet. Bogen er anderledes end traditionelle lovkommentarer, fordi den i højere grad end tidligere publikationer inddrager konkrete og praktiske dokumenter – for eksempel Ydelsesbeskrivelserne, IKT-aftaler og Molio-Anvisninger (tidligere BIPS).

Store dele af entrepriseretten er velbeskrevet i forvejen. Derfor fokuserer bogen også på de entrepriseretlige emner, der ikke allerede er gennembearbejdet i den juridiske litteratur som eksempelvis forsinkelse. Bogens indhold er vægtet og vinklet ud fra byggeriets virkelighed og er baseret på et praktisk udgangspunkt, men er samtidig solidt og stærkt funderet i det juridiske.
Edition1
Printed pages500
Publish date2020-Oct-29
Languagedan
Isbn print9788761942159
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook