Controllerfunktionen – Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestressorer

Buy printed book
52,33 USD

Denne bog beskæftiger sig med effektiviseringen af controller-funktionen med særligt fokus på håndtering af divergerende forventninger og rollestress.

Mindsket rollestress øger controllerens mulighed for at være fokuseret, effektiv og efficient, hvilket øger mulighederne for at være værdiskabende for organisationen. Bogen giver controlleren og selskabsledelsen en forståelsesramme at navigere efter i praksis for at begrænse og undgå rollestress.

Edition1
Printed pages130
Publish date2018-Jan-03
Published byKarnov Group
Languagedan
Isbn print9788761939630
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook