Håndbog til formueret III

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
24,33 USD
Det er med håndbog til formueret III forsøgt at give et overblik over de mange fag, der indgår i formueret III. Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget formueret III. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget. Det vil være muligt at få et overblik over obligationsret II, konkursret, digital tinglysning, sikkerhed i fast ejendom, løsøre og fordringer, eksekutionsret, tvangsauktion og kaution. Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor. Håndbogen indeholder: Obligationsret II Fyldestgørelse (ophørsmåde) Ikke-fyldestgørelse (ophørsmåde) Forældelse Modregning Konkursret Konkursens begyndelse og virkning Konkursboets aktiver Omstødelsesregler Retsvirkning af omstødelse Konkursboets passiver Modregning i konkurs Digital tinglysning Tinglysningens formål Hvilke rettigheder kan og skal tinglyses Tinglysningens retsvirkninger (TL § 1 overfor TL § 27) Tinglysningsmåden (tinglysningsprocedure) Betinget overdragelse af fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom Panteretsbegrebet (definition og former) Forholdet mellem pantsætter og panthaver Den materielle prioritetsstilling Ejerpantebreve og skadesløsbreve Panthavers fyldestgørelse Panterettens ophør Sikkerhed i løsøre Panterettens omfang ved fast ejendom Virksomhedspant (TL § 47c) Håndpant Underpant Sekundær pantsætning Ejendomsforbehold Konsignation Tilbageholdsret Sikkerhed i fordringer Simple gældsbreve og fordringer Negotiable gældsbreve Eksekutionsret Eksekutionsfundamenter Arrest Tvangsauktion Aktiver genstand for udlæg Kaution Kautionsformer og kautionsaftalen Privatkaution og erhvervskaution Regres Overbliksark
Edition
Printed pages112 Sider
Publish date2019-Sep-27
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743035152
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook