Håndbog til forsvarsadvokaten

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
18,67 USD
"Håndbog til forsvarsadvokaten" er udarbejdet på baggrund af valgfaget forsvarsadvokaten på Aalborg Universitet. Den henvender sig primært til det juridiske valgfag, men kan med fordel benyttes af andre med interesse for strafferet, straffeproces, anklagere og forsvarsadvokater. Håndbogen giver bl.a. et overblik over forsvarerens rolle, type af forsvarer, mødepligt, indtræden, udtræden, interessekonflikter, tavshedspligt, aktindsigt, bistandsadvokatens opgaver og EMRK's betydning for straffesagens gang. Denne håndbog kræver ikke forkendskab til forsvarsadvokatens virke, men det er dog en fordel, hvis læseren har kendskab til straffeproces. (Se her håndbog til strafferet og straffeproces) Håndbogen har til formål at hjælpe den studerende med at huske de vigtigste elementer inden for faget forsvarsadvokaten. Den kan benyttes som opslagsværk og er særlig betydningsfuld til eksamen. Yderligere kan hvert emne benyttes som disposition til den mundtlige eksamen. Håndbogen er baseret på erfaring fra en nuværende jurastuderende, der har haft faget.
Edition
Printed pages32 Sider
Publish date2019-Sep-27
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743035138
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook