Håndbog til selskabsret

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
18,67 USD
Denne håndbog er udarbejdet på baggrund af det juridiske fag selskabsret på jurastudiet. Håndbogen giver et overblik over pensum og kan med fordel benyttes til opgaveløsning eller supplement til eksamenslæsningen. Håndbogen er ikke et udtømmende udtryk for pensum for faget selskabsret. Håndbogen kan med fordel benyttes af andre end jurastuderende med interesse for selskabsret. Udgangspunktet er, at håndbogen er udarbejdet på baggrund af selskabslovens bestemmelser. Personselskaber Valg af virksomhedsform Vedtægter, forretningsorden og ejeraftaler Stiftelse og registrering af kapitalselskab Kapitaltilførsel (selskabets finansiering) Kapitalafgang Generalforsamling Selskabsorganerne, ledelsesstrukturer og medarbejderrepræsentation Ledelsens interne forhold Ledelsens eksterne forhold og ansvar Selskabsretlige koncerner, koncernbegreb og retsvirkninger Selskabsretlig fusion Selskabsretlig spaltning Selskabsretlig omdannelse Solvente selskabers ophør
Edition
Printed pages72 Sider
Publish date2019-Oct-04
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743035268
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook