Kompendium i Familie- og arveret

Buy printed book
35,24 USD
Kompendiet har til formål at skabe overblik over fagområdet Familie- og Arveret og henvender sig derfor til alle med en interesse inden for området, særligt studerende ved de danske universiteter, der skal eksamineres i faget Familie- og Arveret.   

Formålet med kompendiet er, at den studerende via. en gennemgang af pensum opnår et større overblik, som er direkte anvendeligt til eksamen.   

Kompendiet er udarbejdet på baggrund af de nye regler inden for Familie- og Arveret og indeholder et omfattende stikords- og domsregister, som er særligt anvendeligt i opgave- og eksamenssituationer.   

Det anbefales, at den studerende bruger kompendiet sideløbende med undervisningen som et værdifuldt supplement til at skabe et overblik og en samlet forståelse for Familie- og Arveretten.   

Kompendiet er udarbejdet af Sofie-Amalie Vange og Michella M. Lexander og er en del af Kompendieforlagets kompendieserie.
Edition3
Printed pages220
Publish date2020-Oct-15
Published byKompendieforlaget
Languagedan
Isbn print9788771730982
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook