Mediejura for journalister – og andre mediearbejdere

This product is not available for sale
Denne bog behandler de væsentligste mediejuridiske emner og spørgsmål. Den tilstræber ikke blot at behandle de konkrete regler, retsafgørelser mv., men også at give en forståelse for de grundlæggende juridiske principper og tankemønstre, der ligger bag reglerne. En sådan forståelse er i stadig stigende grad nødvendig i det digitale informationssamfund med mange nye medier og medieplatforme, og med en stadig mere omfangsrig lovgivning, som kan være svær at finde rundt i, særligt for ikke-jurister.

Bogen er baseret på forfatternes omfangsrige værk medieretten, og henvender sig, i modsætning til denne, primært til journalister og kommunikationsfolk. Mediejura for Journalister er særlig møntet på journalistuddannelsen og andre relevante medie- og kommunikations-uddannelser på universiteter og professionshøjskoler. 

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Introduktion til retten og medieretten
Kapitel 2. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og medieretten
Kapitel 3. Medierne og privatlivets fred
Kapitel 4. Æresretten. Injurier og beskyldninger
Kapitel 5. Den offentlige fred. Trusler, opfordringer, forhånelser mm.
Kapitel 6. Ansvar for mediers indhold
Kapitel 7. God presseskik og genmæle
Kapitel 8. Journalisters rettigheder
Kapitel 9. Medier og persondata
Kapitel 10. Offentlighed i forvaltningen og hos domstolene mm.
Kapitel 11. Radio- og tv-regulering samt public service
Kapitel 12. Ophavsret og medier
Forkortelser
Litteratur
Databaser
Domsregister
Stikordsregister
Edition1
Printed pages388
Publish date2016-Oct-07
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757437591
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook