Download pdf
Download sample

Retsdemokrati - Det inkluderende samfund

Det danske samfund lider af alvorlige revner i murværket!
Antallet af mennesker, der lever i udkanten af samfundet – de marginaliserede, fattige – stiger. Uligheden vokser.
Følelsen af at være uden for politisk indflydelse stiger – uanset hvem der har regeringsmagten, sker der det samme. Omkring 80% af den eksisterende lovmasse er dikteret af EU. Så krydset på papiret nærmer sig det meningsløse.
EU er styret af udpegede embedsmænd og regeringsledere, der er fanget i et spil, hvor flyvske idealer om europæisk ensretning skubber fornuft og principper om demokrati helt ud af det politiske spil.
Skatteniveauet i Danmark har nået et niveau, der gør at der ikke længere er råd til velfærd – men til gengæld fint råd til store bro- og motorsvejsprojekter, og nye kampfly.
Det er på tide at tænke over andre måder, at drive politik på. Budskabet i denne bog er, at vi ikke kun skal fokusere på revnerne i murværket hvis samfundets hus skal reddes fra de mange K3’ere – det er fundamentet under huset vi skal reparere. Problemet er dels det handicappede demokrati og især at vi beskatter arbejdsindsats – hver gang en medborger bidrager positivt til samfundet bliver dette bidrag beskattet.
I stedet skal vi beskatte forbruget af de fælles ressourcer – især jorden.
Denne bog anviser måder at reparere demokratiet på – i Danmark men især i EU, der trænger allermest.
Men den anviser også en anden måde at få dækket det offentliges udgifter på og samtidig dels begrænse beskatning af arbejdsindsats og dels mindske uligheden.
Vi skal starte med at reparere ”samfundshusets” fundament, så der ikke opstår flere revner, før vi effektivt kan reparere dem, der er opstået.
4,33  USD
Buy Pdf (e-book)
 
Edition
Printed pages
Publish date10 Oct 2015
Published bySaxo Publish
Languagedan
ISBN pdf9788799859306