Tilsyn og kontrol – hvor langt rækker forpligtelsen?

Køb trykt bog
 
995,62 DKK

I bogen giver forfatteren sit bud på fastlæggelsen af det administrative og juridiske indhold af begreberne tilsyn og kontrol.

Først gennemgås myndighedens udadrettede tilsyn og dernæst ledelsens interne tilsyn. Det udadrettede tilsyn behandles i relation til tilsyn myndigheder imellem, tilsyn med arbejdsmiljø og med behandlingssteder og sundhedspersoner, tilsyn med børn og unge samt tilsyn med myndighedens egne afgørelser. For dette tilsyn undersøges bl.a.

  • om tilsyns- og kontrolfunktionerne kræver lovhjemmel
  • hvad der skal til, for at rejse en egentlig kontrolsag
  • om kontrolfunktionen er underlagt de almindelige forvaltningsretlige procedureregler
  • om funktionen er underlagt begrænsninger i relation til, hvem der skal kontrolleres.

For den interne tilsyns- og kontrolfunktion fastslås, at funktionen er en naturlig følge af ledelsesretten. Den virkelighed, hvori offentlige myndigheder fungerer beskrives, et afsnit beskæftiger sig med, hvor det alligevel gik galt, hvorefter der ses på de opgaver og det ansvar, som påhviler politikeren og den ledende embedsmand.

Om forfatteren

Per Byrge Sørensen er cand.jur. Han har tidligere skrevet Forvaltningsret med et digitalt perspektiv.

Udgave1
Trykt sideantal350
Udgivelsesdato16 apr. 2019
Sprogdan
Isbn trykt bog9788761940889
Nyheder i din indbakke
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld nu
Sprog:
Dansk
Engelsk
Tysk
Alle andre sprog
Format:
Trykt bog
Pdf
Epub
Lydbog