Forskel på privatskoler

Bogen beskriver to privatskoler i 1964-1976 og Herlufsholm kostskole i nyere tid. Vi følger to elever på de pågældende skoler og selvom bogen er fiktiv, indeholder den en beskrivelse af forældrenes bevæggrunde for at vælge den pågældende skole og vi følger de to elevers oplevelser på skolerne indtil de bliver studenter.

Den gamle Johannesskole er i dag nedrevet og har på den nye skole ikke længere gymnasium.
Da der ikke er meget beskrivelse af skolen i arkiverne, har forfatteren beskrevet skolens indretning og ånden på skolen mere uddybede.

Forfatteren forsøger også at beskrive forholdene på Herlufsholm kotskole  ved en elevs oplevelser og nogen af deres mangeårige traditioner, som der har været meget omtalt i medierne og sidst i bogen er der nogle generelle betragtninger om de retslige konsekvenser af de nævnte forhold på kostskolen, hvor først rektor blev afskediget og senere trak bestyrelsen sig efter offentlig kritik.

Forfatteren forsøger også at beskrive, hvad det kan betyde for eleverne, at de kommer til en skole, som de passer til og at forældrene ikke bør lægge pres på deres børn, fordi de vil give dem den bedste position senere i samfundet.
17,89  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages46
Publish date14 Jul 2022
Languagedan
ISBN print9788794167031