Historien om en lille pige

Buy printed book
 
11,00 USD
Colette Laure Lucienne Peignot (1903-1938) var en yderst aktiv del af det politiske miljø i mellemkrigstidens Paris og var nær ven med George Bataille, Simone Weil, m.fl. Hun er i eftertiden alt for ofte blevet reduceret til blot at være Batailles muse og elsker. I sin levetid publicerede hun politiske artikler under pseudonymet Claude Araxe, men aldrig de skønlitterære tekster, der nu foreligger i dansk oversættelse, for første gang i bogform.

I Historien om en lille pige behandler Peignot traumerne fra en opvækst i det katolske borgerskab - en opvækst der er præget af tab og seksuelt misbrug, og hvis hykleri og fordærvede moral hun anklager. Det er en sproglig revolte, hvis tone i sig selv mimer den religiøse lidenskab.
Edition1
Printed pages48
Publish date05 Mar 2021
Published byAleatorik
Languagedan
Isbn print9788797054970
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook