Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Nationalregnskabet – Det danske nationalregnskab

Buy printed book
24,75 USD
Nationalregnskabet er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab. Hovedformålet er at beskrive, hvad et nationalregnskaber, dvs. forklare nationalregnskabets opbygning og bagvedliggende principper, definere og fortolke nationalregnskabets centrale statistiske begreber samt eksemplificere korrekt anvendelse af nationalregnskabsstatistik.

Læseren får indsigt i et vigtigt samfundsøkonomisk statistikgrundlag, der udarbejdes efter et komplekst regelsæt og har mange anvendelsesmuligheder. Korrekt anvendelse af statistikken kræver forståelse for nationalregnskabsbegreber og -definitioner.

Danmark er i centrum, men et kort internationalt afsnit med vægt på EU er medtaget.

Bogen sigter på anvendelse ved undervisning i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler. Desuden i alle andre sammenhænge, hvor der er behov for indblik i, hvad et nationalregnskab er, samt hvorledes det kan anvendes til at analysere samfundsøkonomiskudvikling.
Edition10
Printed pages78
Publish date2020-Jul-12
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757448924
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now