Book language:
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Matematiske kompetencer i anvendelse

Buy printed book
57,95 USD
Matematiske kompetencer i anvendelse skaber et enkelt og forståeligt overblik, der gør det muligt at udtænke og tilrettelægge en matematikundervisning, der lever op til: 
  • Matematikfagets formål 
  • Kompetencemål 
  • Læseplan 
  • Vejledende færdigheds- og vidensmål      
Med baggrund i Læseplanen, Undervisningsvejledningen og de vejledende færdigheds- og vidensmål præsenterer bogen korte beskrivelser af de matematiske kompetencer og de matematiske stofområder. Bogen indeholder mange konkrete og praksisnære oplæg til aktiviteter og opgaver i matematikundervisningen fra børnehaveklassen til og med 10. klasse.  
Matematiske kompetencer i anvendelse er tænkt som en opslagsbog, der kan give svar på mange spørgsmål om:
  • De matematiske kompetencer i anvendelse  
  • De matematiske stofområder i anvendelse  
  • Rammerne for matematikundervisningen  
  • Generelt om Fælles Måls opbygning  
  • Matematisk opmærksom i Børnehaveklassen  
  • Bindende opmærksomhedspunkter        
Ved køb af bogen gives der adgang til download af Fælles Mål til udfoldning. I alt fire udfoldninger, der giver otte A3 læsesider med Fælles Mål bearbejdet til en let forståelig oversigt, men med samme tekstindhold som i pdf-filen på EMU’en.

Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnte i aftalen. 
Edition1
Printed pages210
Publish date2020-Aug-18
Published byForlaget MATEMATIK
Languagedan
Isbn print9788793975019
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now