Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskaber

Buy printed book
117,27 USD
Buy Pdf (e-book)
143,56 USD
Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskaber er 9. udgave af oprindeligt ”Aktieselskaber & anpartsselskaber”, som er pioneren og klassikeren inden for dansk selskabsret. De første udgaver er skrevet af Bernhard Gomard og i de senere udgaver af Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller i fællesskab. 

Bogen behandler alle fællesreglerne for kapitalselskaber og samtlige regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, og er gennemgribende opdateret i forhold til den tidligere udgave og tilmed fuldstændig ajourført. 

Bogen har i sin fremstilling af selskabsretten fokus på det praktiske retsliv og praktiske løsninger af selskabsretlige problemstillinger. 

Bogen er tænkt som et opslagsværk for den der skal have viden om en konkret selskabsretlig problemstilling, som redskab for advokater, virksomhedsjurister, myndigheder, domstole, revisorer og alle andre, der arbejder med selskabsret, og til brug for undervisningen på universiteter, handelshøjskoler og andre læreanstalter i selskabsret og selskabsretlige forhold.  

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC Group, adj. Professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor på CBS og censor på bl.a. de juridiske uddannelser. Han er forfatter til talrige bøger om bl.a. selskabs- og kapitalmarkedsret.
Edition9
Printed pages794
Publish date2020-Oct-06
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757448191
Isbn pdf9788771984842
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now