Teknisk rådgivning - ABR 18 – Med kommentarer

Buy printed book
 
163,44 USD
Buy Pdf (e-book)
 
187,64 USD
Lovkommentaren indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.
Edition1
Printed pages937
Publish date2021-Feb-05
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757446357
Isbn pdf9788771985375
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook