De danske gasværker og banerne omkring

Buy printed book
 
42,35 USD
Etableringen af gasværkerne og jernbanerne gik hånd i hånd og stor set alle gasværker lå forholdsvis stationsnært, selvom mange af dem dog ikke havde direkte sporforbindelse. 

Bogen fokuserer på nøgletal for gasværkerne og de omkringliggende jernbaner med henblik på at give et samlet overblik, således at læseren kan danne sig et tidsmæssigt indtryk af samspillet mellem gasværk og jernbane. 

Det har været muligt at indsamle fotos af 117 ud af de 128 gasværker der er identificeret og en detalje der går igen på flere fotos er de meget fine køkkenhaver som gasværksfolkene etablerede. 

Via KRAK.dk’s luftfoto fra 1954 er hvert enkelt gasværk forsøgt indplaceret med dagens vejnavn og postnummer.
Edition1
Printed pages287
Publish date22 Apr 2021
Published bywww.hrmann.dk
Languagedan
Isbn print9788793656116
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook