Karnov Group Afgiftslove med noter 2022 – Kan købes i abonnement hos Karnov Group

Buy printed book
 
255,39  USD
I Karnov Group Afgiftslove med noter 2021 får du afgiftslovene alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2021 − med praksis, systematiseret efter lovparagrafferne.

Bekendtgørelser og cirkulærer er også opdateret frem til 1. januar 2021.

I Karnov Group Afgiftslove med noter bringes også, helt unikt, fremtidige konsoliderede paragrafversioner, optrykt i en efterfølgende version af den gældende bestemmelse med udførlig henvisning til ikrafttrædelse samt ændringslov.
Edition1
Printed pages0
Publish date03 Mar 2022
Languagedan
ISBN print9788761943460
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook