Read sample
Read

Med cellen som operationsbase

At en fængselsstraf skulle afholde den indsatte fra at fortsætte med sine kriminelle handlinger er en tese, der kan sættes spørgsmålstegn ved. Én ting har man dog gennem tiden været enige om – en fængselsstraf medfører, at den dømte ikke har mulighed for at begå forbrydelser i den tid, han sidder i fængsel. Som det vil fremgå af denne artikel er dette dog ikke så sikkert. Det er muligt at fortsætte sine kriminelle handlinger, selvom man "sidder inde". Denne artikel er oprindeligt udgivet af Dansk Politi-Idræts Forlag.
1,37  USD
Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
Edition
Printed pages8 Sider
Publish date03 Jun 2022
Languagedan
ISBN epub9788728307496