Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Listen

Slaget om Berlin – det tredje rikets dödskamp

Audiobook
2,86 USD
Slutstriden om Berlin kom att involvera runt 3,5 miljoner man. Första världskriget hade också slutat med tysk kapitulation men bortsett
från gränsregleringar och ockupationen av Rhenlandet och Saarland togs inte Tyskland i besittning. Vid Casablancakonferensen 1943 och senare vid Jalta i februari 1945 enades däremot de allierade statsledarna om att en ovillkorlig tysk kapitulation var den enda acceptabla utgången av kriget. Även om moderata krafter hade lyckats få bort Hitler och naziststyret skulle det alltså inte vara möjligt att rädda någon form av tysk självständighet efter nederlaget. I tillägg till nazitopparnas fanatiska hänsynslöshet mot sin egen befolkning banade detta väg för en blodig slutstrid som fortsatte länge efter att det stod klart för alla och envar med ett klart huvud att kriget var avgjort ... HISTORIA är en serie om historiska händelser och personer som har fängslat och intresserat oss i generationer. I kortare artiklar och reportage får vi en inblick i historiens mest omtalade företeelser och ögonblick. Ursprungligen publicerad av Orage.
Listen
Edition
Printed pages
Publish date2020-01-07
Published bySAGA Egmont
Languageswe
Isbn audio9788726274431