Read sample
Read

Argumentation & det danske demokrati i praksis for 7. til 10. klassetrin

Tværfagligt med dansk, historie & samfundsfag

Bogen omhandler....det at lære at argumentere og indeholder mange praktiske elevopgaver, herunder også mulige gruppeopgaver til at lære det og øve det.....det at opnå et godt kendskab til hvad holdninger, normer og love er samt forskellen på samme, herunder mange gode opgaver til at lære at argumentere for egne holdninger.....det at blive mere bevidst om hvilke samfundsforhold du selv (eleven) tillægger værdi, hvilke værdier og ideologier politiske partier har grundlag i......det at opnå viden om den danske parlamentarisme med en tredeling af magten i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, herunder også om de historiske udviklingsmæssige forhold omkring parlamentarismen og stemmeretten i Danmark....viden om lovgivningsprocessen i Danmark, herunder praktiske opgaver som indfører eleven i processen fra idé til færdigt lovforslag.....en proces som også giver viden om hvad forarbejder til lovforslag er og hvad de betyder for den færdige lovs eventuelle fortolkningsmligheder.
2,60  USD
Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
Edition
Printed pages29 Sider
Publish date20 Apr 2022
Published byBooks on Demand
Languagedan
ISBN epub9788743046684