Computational Thinking

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
8,49 USD
Computational thinking er et nyere begreb, som vi i Danmark primært kender fra undervisning i teknologiforståelse i folkeskoler, gymnasier og på de videre­gående uddannelser. Begrebet dækker over en tilgang til problemløsning set fra et computer­viden­skabe­ligt eller informationsteo‑retisk perspektiv. Bogen introducerer til dette begreb ved at trække tråde tilbage i historien i forhold til matematik, nau­tis­ke tabeller til na­vi­ga­ti­ons­be­reg­ninger, den første computer såvel som de første pro­gram­mører. Bogen beskriver desuden den nutidige brug af computational thinking og forsøger at skitsere, hvordan begrebet kan bruges til at forstå, hvilken ind­fly­del­se brugen af computere i vores hverdag har på vores tænkning.
Edition
Printed pages70 Sider
Publish date2020-Dec-03
Languagedan
Isbn epub9788772103204
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook