DATAETIK – Principper og pejlemærker for virksomheder, myndigheder og organisationer

Buy printed book
Incl. streaming access
3,65 USD
Pdf & Epub
Incl. streaming access
3,14 USD

Dataetik er teknologiens krumtap. I hvert fald for os, som længe har arbejdet med emnet. I 2015 etablerede forfatterne bag denne bog DataEthics.eu, en europæisk uafhængig tænkehandletank, der arbejder konstruktivt for at fremme dataetisk praksis.

I denne håndbog præsenterer vi DataEthics.eu’s dataetiske principper med uddybende spørgeramme og FAQ. Den vejleder omkring processen med at integrere dataetik i den daglige behandling af persondata. Principperne kan bruges frit, hvis det tydeligt fremgår, at de er udviklet af DataEthics.eu, og der linkes til dataethics.eu/dataetiske-principper/

Ingen er perfekte. Alt er i beta – også inden for dataetik. Ligesom ingen gør det perfekt, når det gælder fx miljøansvarlighed, er der ingen, der er fuldkomne, når det gælder dataetik. Det handler om at få gang i processen, om at få de dataetiske tanker ind bag nethinden, begynde at praktisere det og blive bedre til det – skridt for skridt.

Edition2
Printed pages39
Publish date2020-Mar-11
Published byPernille publisher
Languagedan
Isbn print9788771920567
Isbn pdf9788771920451
Isbn epub9788771920468
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook