Bogformat: Trykt bog Pdf Epub Lydbog
Bogens sprog:
Læs

DATAETIK – Principper og pejlemærker for virksomheder, myndigheder og organisationer

Køb trykt bog
29,00 DKK
Online, Pdf & Epub
25,00 DKK

Dataetik er teknologiens krumtap. I hvert fald for os, som længe har arbejdet med emnet. I 2015 etablerede forfatterne bag denne bog DataEthics.eu, en europæisk uafhængig tænkehandletank, der arbejder konstruktivt for at fremme dataetisk praksis.

I denne håndbog præsenterer vi DataEthics.eu’s dataetiske principper med uddybende spørgeramme og FAQ. Den vejleder omkring processen med at integrere dataetik i den daglige behandling af persondata. Principperne kan bruges frit, hvis det tydeligt fremgår, at de er udviklet af DataEthics.eu, og der linkes til dataethics.eu/dataetiske-principper/

Ingen er perfekte. Alt er i beta – også inden for dataetik. Ligesom ingen gør det perfekt, når det gælder fx miljøansvarlighed, er der ingen, der er fuldkomne, når det gælder dataetik. Det handler om at få gang i processen, om at få de dataetiske tanker ind bag nethinden, begynde at praktisere det og blive bedre til det – skridt for skridt.

Læs
Udgave2
Trykt sideantal39
Udgivelsesdato2020-mar.-11
Sprogdan
Isbn trykt bog9788771920567
Isbn pdf9788771920451
Isbn epub9788771920468