Den meningsfulde virksomhed – Nye perspektiver på kommunikation og branding

Buy printed book
 
39,23  USD
Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
39,68  USD

"Ingen gider at blive mødt af systemer. Vi vil mødes af mennesker, venlighed, service og løsninger. En meningsfuld virksomhed viser vejen uden om systemerne."

Mening er blevet den linse, vi betragter organisationers og menneskers identitet, beslutninger, handlinger og kommunikation igennem. Der skal være mening med verden, med livet, med galskaben. Den meningsfulde virksomhed tegner de muligheder og udfordringer, der opstår, når virksomheder skal arbejde
meningsfuldt med kommunikation og branding.

Bogen stiller skarpt på:

Hvordan formulerer man et meningsfuldt formål for en virksomhed?Hvordan skaber man meningsfulde fortællinger?Hvad er en meningsfuld strategi, og hvordan bidrager relationer og dialog til at udvikle og eksekvere den?Hvordan skaber man fremskridt, der giver mening for virksomhedens interessenter?

Den meningsfulde virksomhed præsenterer værktøjer og metoder til at arbejde med meningsskabelse og meningsfuldhed i organisationer. Bogen giver overblik over aktuelle tendenser og guidelines til, hvordan du kan bruge dem i praksis - og den er desuden rig på cases og eksempler, der viser, hvordan du anvender nye kommunikationsformer.

 

 

Edition1
Printed pages304
Publish date09 Nov 2021
Published byAkademisk Forlag
Languagedan
Isbn print9788750059332
Isbn epub9788750059349
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook