Dialog og gensidig forståelse – Om klar kommunikation i organisationer

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
33,00 USD
I bogen giver forfatterne konkret viden om at arbejde med dialog og kommunikation i organisationer. Benedicte Madsen formår at formidle sin viden og erfaring fra mange års arbejde inden for det social-, arbejds- og organisationspsykologiske felt i en konkret og meget anvendelig form. Benedicte Madsen er mag. scient. soc., lektor ved Århus Universitet og leder af Psykologisk Instituts Center for systemudvikling. Hun har i mange år arbejdet inden for det social- og organisationspsykologiske felt og skrevet om blandt andet kommunikation, konsulentbistand, forsøgs- og udviklingsarbejde og arbejdsløshed.
Edition
Printed pages52 Sider
Publish date2000-Aug-01
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn epub9788771602722
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook