Read sample
Read

Fremtidens bestyrelse

En praktisk håndbog i bestyrelsesarbejde version 2.0

Mangler du inspiration eller unikke værktøjer til at drive en virksomhed eller bestyrelse til endnu mere succes? Har du svært ved at få styr på strategiske valg, mestre krisehåndtering eller være omstillingsparat? 

Fremtidens bestyrelse er et opslagsværk, en inspirationskilde og en hjælp til at opnå mere succes og bedre medarbejderkultur i en virksomhed el­ler bestyrelse. Den henvender sig både til nuværende og kommende be­styrelsesmedlemmer samt til dig, der refererer til bestyrelser eller driver selvstændig virksomhed. 

Bogen indeholder gode værktøjer til at gøre dig i stand til at udfylde rollen som ”fremtidens bestyrelsesmedlem”. Du vil få en dybdegående forståelse af det juridiske ansvar, økonomi og forsikringsfor­hold. I bogen vil du møde medforfattere, som vil give dig viden om det moder­ne bestyrelsesarbejde, der fokuserer på stigende globalisering og digita­lisering, bæredygtige forretningsmodeller samt iagttagelse af FN’s Ver­densmål. Du vil derudover få en grundig indføring til regnskabsforståelse og risikostyring. Bogen behandler desuden bestyrelsens indbyrdes roller herunder kompetencer, personlighedstyper og det strategiske arbejde i ledelsen. 

Om forfatteren 
Jackie Phillip er uddannet advokat ved Bech-Bruun (Philip & Partnere) og har spidskompetencer i at rådgive direktioner og bestyrelser i strategiske dialoger. Han har studeret Top Management på Danske Bestyrelsesadvokaters bestyrelsesuddannelse og læst HD i ledelse og organisation. I dag driver han på 11. år Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, er serieiværksætter og driver sit eget investeringsselskab med investeringer i flere forskellige brancher. Derudover står han bag én af Danmarks bedste bestyrelsesuddannelser, Board institute, hvor denne bog bliver benyttet som en del af pensum. 
jackie-phillip.dk/bestyrelsesuddannelse
23,77  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages165
Publish date12 Apr 2021
Published byMuusmann Forlag
Languagedan
ISBN print9788793951815
ISBN epub9788794155328