Grundlæggende aftaleret, 5. udgave – Aftaleretten l

Buy printed book
 
68,57  USD
Med sin evne til enkelt og fleksibelt at danne grundlag for parternes retsforhold er aftalen det mest benyttede retsgrundlag, vi kender. Denne bog forklarer, hvordan aftalepligter skabes – af parterne selv eller gennem mellemmænd – hvilke hovedpligter aftalen påfører dens parter, hvordan man fortolker disse pligter, og hvornår aftalen er ugyldig. 

Grundlæggende aftaleret er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer. Den benyttes bl.a. til universitetsundervisning, men kan også benyttes af praktikere uden juridisk baggrund Den udgør første del af trebindsværket Aftaleretten, hvoraf bind 2 har titlen Praktisk aftaleret (5. udgave 2019) og bind 3 Enkelte transaktioner (4. udgave forår 2022).

Mads Bryde Andersen (f. 1958) er tidligere advokat og har siden 1991 været professor i formueret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om formueret, advokatret, obligationsret, it-ret og pensionsret.
Edition5
Printed pages597
Publish date03 Dec 2021
Published byGjellerup
Languagedan
Isbn print9788713051052
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook