Kønnets idéhistorie

Buy printed book
22,00 USD
Kønnets idéhistorie afdækker vores stadigt foranderlige idéer om køn. Den handler om de roller, forventninger og handlinger, vi tilskriver køn, og om de måder hvorpå kønnede idéer, begreber, metaforer såvel som moraliteter, politikker og praksisser former vores verden og fordeler dens muligheder. Bogen består af korte bidrag fra nuværende og tidligere ansatte og studerende på Idéhistorie i Aarhus (samt et par filosoffer og historikere). Udgivelsen er en invitation til idéhistorikere og alle andre til at tænke med om, hvordan vi analyserer vores kønnede fortid og nutid.

Kønnets idéhistorie – eller rettere det kønnedes idéhistorier – er en velkommen udfordring til også at læse noget andet end traditionelt og til at læse anderledes end normalt.
Edition1
Printed pages240
Publish date2020-Oct-30
Published byBaggrund
Languagedan
Isbn print9788799676255
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook