Kommunikation i praksis – relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde

Buy printed book
 
35,35 USD
Kommunikation i praksis er en grund- og studiebog om god kommunikation i praksis. Den er delt i to hovedafsnit, hvor første del er en indføring i centrale områder og retninger inden for kommunikations- og relationsteori, og anden del er læserens vej til at tilegne sig de grundlæggende praktiske kommunikationsfærdigheder.

Kommunikation i praksis er henvendt til socialrådgiver- og socialpædagoguddannelserne, og bogens eksempler er hentet fra disse faggruppers arbejdsverden. Men både bogens teori- og praksisdel er anvendelig for et bredt udsnit af studerende ved de mellemlange videregående uddannelser. Studerende og uddannede fra fx de pædagogiske fagområder vil uden større besvær kunne spejle deres egne faglige kommunikationssituationer i bogens eksempler.
Edition1
Printed pages303
Publish date01 Oct 2007
Published byKlim
Languagedan
Isbn print9788779554238
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook