Management by Bible. Ledetråde til ledelse

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
10,41 USD
"Konceptet bag brugen af bibelske fortællinger inden for virksomhedsledelse indskriver sig i traditionen omkring storytelling. Når det også adskiller sig herfra, er det fordi det særlige ved de bibelske fortællinger er, at de repræsenterer et universelt perspektiv og nogle generelle indsigter, som kan kaste nyt lys over aktuelle problemstillinger i en virksomhed. At det lader sig gøre at bruge Bibelen i relation til moderne virksomhedsledelse, hænger tillige sammen med, at Bibelen, til forskel fra de fleste andre religiøse skrifter, er bygget op omkring en række narrative forløb med en begyndelse, en midte og en slutning."

"Management by Bible" giver en række konkrete perspektiver og forslag til, hvordan Bibelen og dens mange lignelser kan overføres til moderne ledelse, teambuilding og organisationsudvikling. Bogen fortæller endvidere, hvordan Bibelen kan bruges til at fastslå virksomhedens værdigrundlag i den moderne virkelighed. Dorte Futtrup (f. 1948) er en dansk forfatter, foredragsholder, underviser og fortæller. Hun er uddannet bibliotekar og voksenpædagog og har arbejdet i både Danmark, Grønland og på Færøerne. John Rydahl (f. 1959) er en dansk forfatter og religionspædagog. Han har i en årrække været formand for Religionslærerforeningen og været pædagogisk konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i København, på Frederiksberg og i Helsingør. Sammen har de skrevet bogen "Management på Bible".
Edition
Printed pages226 Sider
Publish date2021-Jan-01
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788726600087
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook