Mere om decimaltal – Positionssystem 6

Buy printed book
 
3,93 USD

Se og regn   - Dette er en serie elevhæfter, der understøtter elevernes individuelle arbejde med de forskellige områder af matematikken. Gennem en systematisk tilgang sikres det, at eleverne får automatiseret de indlærte færdigheder. Der er fokus på regnestrategier og begrebsforståelse. Der er ikke klassebetegnelse på hæfterne - blot en markering af progressionen inden for hvert område. Det betyder, at hæfterne kan anvendes i hele skoleforløbet og i specialundervisningen. 

Hæftet indeholder opgaver, der styrker forståelsen for decimaltal og ligger i naturlig forlængelse af Positionssystem 5. Der arbejdes med regning med decimaltal, afrunding og overslag.  

Dette hæfte indgår i en serie elevhæfter, der understøtter elevernes individuelle arbejde med de forskellige områder af matematikken. Gennem systematisk tilgang sikres det, at eleverne får automatiseret de indlærte færdigheder. Der er fokus på regnestrategier og begrebsforståelse.  

Der er ikke klassebetegnelse på hæfterne - blot en markering af progressionen inden for hvert område. Det betyder, at hæfterne kan anvendes i hele skoleforløbet og i specialundervisningen.

Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med CopyDan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnte i aftalen.

Edition1
Printed pages15
Publish date2021-Feb-16
Published byForlaget MATEMATIK
Languagedan
Isbn print9788793975224
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook