Mind the gap – mind the why not! – En refleksion over niveauet af implementeringskompetence og implementeringsniveauet i organisationer

Buy Pdf (e-book)
 
8,49 USD
Fra en strategi formuleres, til den er indarbejdet i en organisation, er der ofte en langvarig bevægelse. Undervejs møder strategien den virkelighed, den er sat i verden for at ændre på. En virkelighed, der både er i stand til at forandre og forhindre strategien i at blive omsat til operationelle handlinger. Denne artikel behandler temaerne magt og kompleksitet i en organisatorisk kontekst. Temaet magt foldes ud i et kontinuum mellem magt over – en positivistisk tilgang, til magt til – en socialkonstruktivistisk tilgang. Der argumenteres for, at magtens mange positioner bør analyseres og vurderes, inden strategier implementeres i organisationen. Herudover argumenteres der for, at en kompleksitetsanalyse af enhver situation, der ønskes forandret, er helt nødvendig. Komplekse udfordringer, der søges løst med simple løsninger, vil med stor sandsynlighed bidrage med at øge gappet mellem det, organisationen ønsker at udrette, og det, den rent faktisk har held til at udrette.
Edition
Printed pages
Publish date2020-Dec-22
Languagedan
Isbn pdf9788771855050
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook