Oxytocin

Buy printed book
 
38,15  USD
De fleste kan blive enige om, at kærlighed og sex er en væsentlig del af livet. Men set med en biologs øjne, tjener den slags kun som middel til at sikre livsformernes eksistens.

De individer, der bedst understøtter artens reproduktion, er derfor biologisk set de mest værdifulde, og de vil især blive begunstiget af evolutionen. Hvis man er god til at yngle, er signalsystemerne i både krop og hjerne også veltunede. Derfor vil det, hvis man følger en Darwinistisk tanketag, være en god idé at knytte de signalstoffer, som er aktive under formering, til den signalering i cellerne, der har med modstandskraft og lang levetid at gøre.

Og netop her kommer oxytocin ind i billedet, for oxytocin er netop et signalstof, som er afgørende for både sindets og kroppens reaktioner, når det handler om kærlighed og sex.  Oxytocin har haft tid til at udvikle sine egenskaber i forplantningens tjeneste lige siden de flercellede dyr opstod. I denne bog vil vi undersøge, hvordan oxytocin har erhvervet sig sine særlige egenskaber, og vi vil kigge nærmere på, hvordan man kan udnytte dets potentiale endnu mere.
Edition1
Printed pages404
Publish date07 Dec 2021
Published bySkriveforlaget
Languagedan
Isbn print9788794183543
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook