Sæt skolen i spil – Brug af computerspil og gamification i undervisningen

Buy Pdf (e-book)
 
21,23  USD
Spil udgør en væsentlig del af mange børns liv og giver mulighed for at udvikle venskaber, lære sprog samt blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Men hvor­dan kan man arbejde med spil i undervisningen? Sæt skolen i spil sætter fokus på brug af computerspil og gamification i dansk og ma­te­ma­tik i fol­ke­sko­len. Bogen bygger på erfaringer fra forskningsprojektet Sæt skolen i spil (2015-2017), der blev finansieret af Egmont Fonden med henblik på at styrke social og faglig inklusion i folkeskolen gennem brug af computerspil og gamification i dansk og matematik. I bogen breder forfatterne projektets erfaringer ud og giver en række bud på didaktiske modeller og begreber samt konkrete undervisningsforløb, som kan give inspiration til un­der­vis­nin­gen. Fokus er især på de to multiplayer computerspil Minecraft og Torchlight II samt brug af analoge gami­fi­ca­ti­on red­skab­er i klas­se­rum­met. Bogen henvender sig primært til lærere og lærerstuderende med særlig fokus på dansk og matematik på mellemtrinnet. Men bogen vil med fordel også kunne læses af andre med interesse for computerspil og gamification i undervisningen, herunder brugen af computerspil til at udvikle samarbejdsevner, og hvordan man gennem gami­fi­ca­ti­on kan styrke faglig og social deltagelse i klasserummet. Find mere info her: www.sætskolenispil.dk
Edition1. ebogsudgave
Printed pages336 Sider
Publish date08 Nov 2021
Languagedan
Isbn pdf9788772107264
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook