Skattestrafferet

Få en samlet fremstilling af skattestrafferettens almindelige og specielle del.

I bogen behandles de traditionelle, almindelige strafferetlige begreber, herunder forsøg, medvirken, forældelse, tilregnelse m.v. i en ren skattestrafferetlig kontekst - med en omfattende gennemgang af relevant praksis.

Bogen giver således et bredt overblik over strafferetlige spørgsmål og deres betydning i skattestraffesager. Derudover indeholder bogen en speciel del, hvor skatte- og momslovgivningens straffebestemmelser gennemgås i dybden, med udførlig henvisning til praksis. Endvidere gives en grundig fremstilling af EU-retlige og EMRK-retlige problemstillinger i relation til behandling af danske skattestraffesager, hvis betydning i nogen grad overses i dag.

Bogen giver således et samlet overblik over skattestrafferetten og belyser bl.a.:

  • Strafferettens hovedtræk med betydning for skattestrafferetten,
  • Administrative skattestraffesager,
  • Ansvarssubjekt og virksomhedsansvar,
  • Tilregnelse og vildfarelser,
  • Medvirken,
  • Forsøg, tilbagetræden fra forsøg og selvanmeldelse,
  • Skattestrafferetlig forældelse,
  • Sanktioner,
  • EU- og EMRK rettens betydning for skattestrafferetten.

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med skattestraffesager ved domstolene - uanset om det er som anklager, forsvarer eller dommer - og for alle, der beskæftiger sig med administrative skattestraffesager.

Skatterådgivere vil også have gavn af bogen, idet bogen i stort omfang skitserer grænserne mellem lovlig og ulovlig skatteplanlægning og i særlig grad viser , hvilken konsekvens det har, hvis der rådgives om ulovlige skattemæssige forhold.

Bogen kan ligeledes bruges af universitetsstuderende, der modtager undervisning i strafferet, skattestrafferet eller økonomisk kriminalitet.

 

Om forfatterne

Tobias Stenkær Albrechtsen er partner ved Skattesagsadvokaterne , hvor han arbejder med skatte og skattestraffesager.

Thomas Rønfeldt er lektor i skatteret ved Aalborg Universitet og tillige videnjurist ved Skattesagsadvokaterne.

170,22  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages0
Publish date24 Mar 2014
Languagedan
ISBN print9788761934970