Social konstruktion – ind i samtalen

Buy printed book
 
25,93 USD
En lettilgængelig introduktion til de socialkonstruktionistiske tanker præsenteret af to meget anerkendte tænkere og forskere inden for feltet. De fremlægger grundantagelserne og historien bag denne nyudvikling af socialpsykologien, hvor selvet og den sociale verden ses som et fænomen, der kommer til syne og opretholdes i vores sprog og relationer til hinanden.

Bogen giver en grundlæggende indsigt i, hvordan den konstruktionistiske teori kan omsættes til handling i organisationer, psykoterapi, uddannelse, konfliktløsning, social forskning og i dagliglivet.
Edition1
Printed pages77
Publish date05 Aug 2005
Languagedan
Isbn print9788777064197
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook