Styringens psykologi – En case fra udvikling af ledelsen af skolerne i Ringsted Kommune

Buy Pdf (e-book)
 
8,49 USD
Hvad sker der, når kommunernes styring af skolerne bliver mere intens? Pointen i denne artikel er, at den tættere styring synliggør spændingsfelter mellem forvaltninger og skoleledelse, og at dette stiller øget krav til dialog og en moden spændingshåndtering. Dette illustreres gennem et konkret udviklingsforløb i en kommune. Her arbejdede skolechef og skoleledere i en vekselvirkning mellem at forstå deres institutionelle vilkår og at udvikle deres håndtering af de spændinger, som vilkårene fører med sig.
Edition
Printed pages
Publish date2020-Dec-22
Languagedan
Isbn pdf9788771855043
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook