Sygedagpengeloven – Med kommentarer

Buy printed book
188,58 USD
Buy Pdf (e-book)
216,40 USD
Sygedagpenge er en af de centrale ydelser i det danske forsørgelses- og beskæftigelsessystem. Denne fremstilling tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål, som sygedagpengeloven giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder, administrative forskrifter og praksis på sygedagpengelovens område. Arbejdet med fremstillingen er afsluttet i september 2020 og der er ikke medtaget materiale derefter. 
Bogens forfatter er professor (mso), ph.d. John Klausen, som er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg universitet.
Edition1
Printed pages557
Publish date2020-Nov-27
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757444070
Isbn pdf9788771984897
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook