Transfer og professionelle læringsfællesskaber

Buy Pdf (e-book)
8,49 USD
I denne artikel fremlægges forskning om professionelles læring som led i kompetenceudviklingsforløb og udviklingsarbejde i pædagogiske kontekster. Resultaterne diskuteres med begrebet transfer, og der lægges vægt på teamarbejde som afgørende fokusområde med henblik på at understøtte transferprocesser. Derudover beskrives det, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan være en transfervenlig faglig platform, samtidig med at denne tilgang også inviterer til en refleksion over, om transfer som begreb favner de processer og mekanismer, som kendetegner professionelles læring. Denne refleksion gøres i et Deep Learning-perspektiv.
Edition
Printed pages17 Sider
Publish date2020-Nov-16
Languagedan
Isbn pdf9788771854930
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook