Worlds of English

Den prisvindende grundbog Worlds of English er blevet opdateret. Ud over de mest læste tekster fra den første udgave er der i den nye Worlds of English fokus på temaer som etnicitet og ulighed. Der er nye tekster som Hillbilly Elegy af J.D. Vance, Winter's Bone af Daniel Woodrell, The Underground Railroad af Colson Whitehead og Poverty Safari af Darren McGarvey. Desuden har temaer som køn, klima og FN’s verdensmål fået mere plads i bogen. Kapitlet Going Global dækker i den nye udgave tre områder: Hong Kong, Afrika og Australien, nu med mere fokus på lingua franca og kultur i Language and Cultures. I denne nye udgave dækkes flere hhx-relaterede områder både i arbejdsspørgsmål og i nyt materiale  som fx Celebrity Endorsement og Hofstedes kulturdimensioner – til glæde for alle gymnasieformer. Grundstrukturen er bevaret, og opbygningen er genkendelig med mange tekstnære såvel som kreative opgaver. Tekstarbejdet følger stadig den taksonomiske progression, der vil være mange bekendt som CAIP-modellen.
61,21  USD
Buy printed book
 
Edition2
Printed pages0
Publish date24 May 2022
Published bySystime
Languagedan
ISBN print9788761699145